นิทานเมฆน้อยลอยละลิ่ว

นิทานเมฆน้อยลอยละลิ่ว เทคนิคการเชิดหุ่นและมีเทคนิคอีกมากที่กลุ่มของพวกเรามาใช้ในการเล่านิทานกันค่ะ เช่นมีการใช้แสงและชักดึงอุปกรณ์ในการเล่า มีเพลงประกอบเพื่อสร้างความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจตลอดเวลา มีการถามความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้คิดและพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กด้วยค่ะ การเล่านิทานครั้งนี้ก็มีปัญหาเรื่องของพื้นที่แสดงคับแคบ จึงส่งผลถึงการจัดทำฉากการแสดงและการแสดงยังขาดความแม่นยำอยู่เหมือนกันค่ะ แต่พวกเราก็แก้ไขปัญหาผ่านไปได้ พวกเราจะนำที่อาจารย์ติมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะ พวกเราก็ภาคภุมิใจในผลงานการแสดงนิทานครั้งนี้ค่ะ

สรุปวิชาการจัดประสบการณ์ทางภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่13กุมภาพันธ์ 2552วันนี้เป็นสุดท้ายที่มีการเรียนการสอนวิชานี้ อาจารย์ได้สรุปดังนี้ แนวคิดพื้นฐานของการสอนภาษา - ครูจะต้องทราบว่าเด็กของเราเรียนรู้ - เชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ - เด็กจะเรียนได้ดีที่สุด ถ้าเราสอนแบบ Whoe Language คือ . สอนอย่างเป็นธรรมชาติ . สอนอย่างมีความหมายต่อเด็ก เช่น เริ่มจากคำศัพท์ที่เด็กรู้จัก คุ้นเคย . สอนให้เด็กสามารถนำ - เด็กจะเรียนรู้ได้ดีทีสุดมาจากการตัดสินใจ นั่นหมายถึงพร้อมที่จะรับรู้ในสิ่งที่เด็กอยากรู้ ครูจะต้องทำอย่างไรให้เด็กอยากจะเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด - ไม่ให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกแข่งขัน - ครูต้องสอนทักษะไปพร้อมๆกันและเกี่ยวข้องกัน เพราะดีที่สุกคือการสอนบนพื้นฐานของธรรมชาติ - ครูจะต้องทำให้เรียนภาษาของเด็กเป็นสิ่งที่น่าสนใจสนุกสนาน เช่น สื่อ เทคนิคการสอน วิธีการสอน เป็นต้น ควรสอนภาษาเด็กอย่างไร - เริ่ม - การประเมินโดยการสังเกต ควรที่จะมีแบบสังเกต . สามารถจำเนื้อเรื่อง . สามารถเข้าใจความหมาย บอกซ้ำ เล่าได้ - เสนอความคิดต่อผู้ปกครอง - ทำอย่างไรพ่อแม่จึงจะเข้าใจวิธีที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของลูกได้ - ส่งเสริมให้เด้กเรียนอย่างกระตือรือร้น- สร้างความรู้สึกประสบความสำเร็จ ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ - อ่านให้เด็กฟังจากหลายๆแหล่งเช่น นิทาน บทความ รายการอาหาร- จัดประสบการณ์อ่าน และส่งเสริลงมือกระทำ - ส่งเสริมให้เด็กกล้าลองผิด ถูก- พัฒนาทางด้านจิตพิสัย และให้เด็กรู้สึกรักในภาษา ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการพูด - อธิบายถึงภาพที่เห็น - ทำท่าประกอบการพูด - เล่านิทาน - ลำดับเรื่องตามนิทาน - เรียกชื่อตามนิทาน คือ ตัวละคร - เรียกชื่อและอธิบายสิ่งของ- จำและอธิบายสิ่งของ - อธิบายขนาดและสี ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และเขียน - พ่อแม่ให้เด็กสังเกต- ชักชวนลูกให้อ่านเครื่องหมายจราจร - ชักชวนให้ลุกอ่านหนังสือพิมพ์ - ชักชวนให้เขียนคำอธิบายภาพของครอบครัวและบันทึกคำพูดของลูก - เขียนส่วนผสมอานหารและลองปรุง - ให้เด็กรู้จักการเขียน เช่น เขียนโน้ต - ให้ลูกมีส่วนร่วมในการอ่านจดหมาย - จดรายการส่งของ การฟัง - ฟังประกอบหุ่น - ฟังและแยกเสยง - ฟังเยงคำคล้องจอง - ฟังอย่างสร้างสรรค์และวิจารย์ - ฟังแล้วทำตามคำสั่ง ขั้นตอนการอ่านและการเขียน ขั้นที่1 - คาดเดาภาษาหนังสือ - แก้ไขความผิดพลาดของความหมายด้วยตนเอง - พยายามใช้ประสบกาณณ์จากการพุดกลับมาเป็นภาษาที่ใช้อ่าน ขั้นที่2 - แก้ไขข้อผิดพลาดในประโยคด้วยตนเอง - ตระหนักว่าตัวหนังสือมีความคงที่ - สามารถชี้บอกคำที่เหมือนกันกันซึ่งอยู่ในหน้าเดียวกัน - สามารถมองตามตัวอัการบนแผ่นกระดาขนาดใหญ่ได้ ขั้นที่3 - จำคำที่คุ้นเคย - คาดคะเนความหมายจากบริบท -ใช้วิการอ่านไปในทิศทางเดียวกันจนเป็นนิสัย -สามารระบุบอกชื่อตัวอักษรได้เกือบหมด ขั้นที่4 - เข้าใจเกี่ยวกับ "การเริ่มต้น" และการลงท้าย เมื่อนำมาใช้ในการเดา -ใช้เสียงช่วงต้นของคำในการเดาคำใหม่ เช่น ก กก ก กระดาษ ก กระดาน -ใช้คำที่รู้มาแต่งประโยช์ ขั้นที่5 -ใช้เสียนงเริ่มต้นและเสียงควบกล้ำ-สามารรู้ได้ว่าคำประบด้วยตัวอะไรบ้าง การเขียน ขั้นที่ 1 -ขีดเขี่ย ขั้นที่2 - เส้นเริ่มยาว ขั้นที่3 - เขียนเป็นรูปร่างแต่ไม่เป็นตัวอักษร ขั้นที่4 - เขียนตัวอักษรและสัญลักษณ์ ขั้นที่5 - เขียนตัวสะกด ดิฉันจะนำความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการสอนในอนาคตให้ได้อย่างดีค่ะ

สื่อการจัดประสบการณ์ทางด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

สื่อการจัดประสบการณ์ทางด้านภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย โดยวิธีการทำสื่อง่ายจากปฏิทินที่ใช้แล้วมาเพิ่มเติมสีสันสวยงามและความรู้ทางภาษาของหน่วยต่างๆก็มีคุณค่าสำหรับเด็กๆแล้วค่ะ

งานศิลปะของเด็กปฐมวัย

งานศิลปะที่ทำโดยวัสดุจากธรรมชาติ ที่สามารถนำมาพิมพ์ภาพและนำกระดาษมาลงสีเทียนใช้ความร้อนนิดหน่อยก็เกิดภาพที่มีมิติขึ้นมาค่ะ และวันพุธที่27เราได้ทำหุ่นมือกันค่ะและเราก็นำแกนกระดาษทิษชูมาประดิษฐ์เป็นแมงมุมค่ะ เราเรียนวันนีได้ไอเดียการประดิษฐ์เศษวัสดุอีกแล้วพบกับไอเดียในสัปดาห์หน้านะค่ะ

กิจกรรมสร้างสรรค์ของอนุบาล2โรงเรียนอนุบาลสามเสน

วันพุธที่14มกราคม2552พวกเราได้ไปดูงานที่โรงเรียนอนุบาลสามเสน ดิฉันและเพื่อนๆในกลุ่มได้มีโอกาสไปดูการเรียนการสอนของอนุบาล2ค่ะ เราได้ดูการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กๆมีการจัดโต๊ะ4โต๊ะมีงานปั้น ง่านประดิษฐ์ งานวาดภาพด้วยสีเทียนและสีน้ำ เด็กแต่ละคนสามารถเลือกทำได้ตามอิสระโดยกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ เด็กทุกคนมีความสุขมากในการทำกิจกรรม คุณครูจะคอยดูอยู่ห่างๆ เด็กบางคนก็จะทำครบทุกโต๊ะ พอเด็กเขาเห็นพวกเราจะคอยมาชักถามว่าคำถามมากมายและจะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังค่ะ มีเด็กคนหนึ่งเขาให้ดิฉันปั้นหมาป่าให้เขาหน่อย พอได้ปั้นแล้วมองเด็กๆคนอื่นเขาปั้นเก่งกว่าตัวดิฉัน รู้สึกอายเด็กมากๆเมื่อมีเด็กมาบอกว่าสิ่งที่เราปั้นนั้นคือควาย อยากมีโอกาสไปดูกิจกรรมต่างๆอีกจังเลย แค่เวลานิดเดียวก็มีความสุขแล้วค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2552

การจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียน

วันพุธ ที่7 มกราคม 2552 วันนี้อาจารย์ไม่อยู่แต่ให้พวกเราเรียนจากpower point ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันค่ะ
การจัดสภาพแวดล้อมควรจัดห้องเรียนให้สอดล้องกับเนื้อหาที่เราจะสอน และในการจัดห้องเรียนครจะมีการส่งเสริมภาษาให้กับเด็กโดยมีการจัดมุมต่างๆเช่น
1.มุมบ้าน มุมนี้เด็กก็จะเข้ามาเล่นใบมุมนี้เเล้วมีการพูดคุยกันเหมือนการอยู่บ้าน ทำให้เด็กได้มีโอกาสในการพัฒนาภาษาของเด็กได้
2.มุมหมอ มุมนี้ก็จะได้มีการเล่นบทบาทสมมติเป็นคนไข้ กับคุณหมอ ก็จะเป็นการฝึกภาษาพูดและภาษาเขียนไปในตัวเพราะการเล่นบทบาทเป็นหมอหรรือพยาบาลก็จะมีการสอบถามผูป่วย มีการนัดหมายผู้ป่วย เป็นต้น
3.มุมตลาด เด็กจะได้ฝึกการสนทนาสือสารดต้อตอบระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย
4.มุมจราจร เด็กจะได้เรียนรู้สัญลักษณ์จราจรกระบวนการเรียนรู้แบบธรรมชาติตามวัยวุฒิของเด็กครูจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเด็กว่าเขาสามารถทำทำงานได้ พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กจะเกิดขึ้นเองซึ่งครูจะต้องสังเกตุ และครูจต้องระลึกว่าธรรมชาติขิงเด็กจะเกิดขึ้นพร้อมกับความสารถในการเรียนรู้มีสมองไว้คิด และมีประสาทสัมผัทั้ง 5 เพื่อการรับรู้ ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้เเละซึมซับสิ่งต่างๆได้เองตามธรรมชาติบทบาทของครู ครูควรมีวิธีการในการเชื่อมโยงประสบการณืที่เด็กมีอยู่เดิมให้สัมพันธ์กับกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น การเล่าเรื่อง การเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุย และครูควรหาหนังสือมาจัดไว้ที่ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้หยิบอ่านได้ตามความสะดวกบรรยากาศในการสอนเเนวใหม่เด็กจะเเสดงให้ครูเห็นว่า เขาต้องการเขียนสอ่งที่มีความหมาย สิ่งที่เขาอยากให้ผู้อื่นเข้าใจการเรียน ระยะเเรกจึงเป็นการที่เด็กสร้างความคิด ซึ่งเกิดจากประสบการณ์เดิมเด็กจะเขียนเส้นขยุกขยิกคล้ายตัวหนังสือ แต่ยังไม่ถูกตต้อง ครูครวส่งเสริมไม่ควรตำหนิเด็ก และให้เเก้ไขทันทีควรให้เด็กได้ฝึกสังเกตุสิ่งที่เด็กพบเห็นบ่อยๆ การสังเกตุจะช่วยให้เด็กเกิกการพัฒนาและปรับปรุงให้ถูกต้องดดยไม่เกิดความรู้สึกผิดการประเมินผลครูพิจารณาจากการสังเกตุ การบันทึก การเก็บร่องรอยทางภาษาของเด็ก ขณะทำกิจกรรมต่างๆ และสะสมชิ้นงานเป็นการประเมินการเรียนรู้จากสภาพจริง และจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กมากว่าการใช้เเบบทดสอบทางภาษา
ซึ่งวันนี้เพื่อนจะเสียงดังเป็นพิเศษ พอทุกคนจดบันทึกกันเสร็จก็พากันแยกกันกับบ้าน(ดีใจจังวันนี้เลิกเรียนเร็ว)

ไม่มีความคิดเห็น:

งานศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย

การเล่านิทาน

การเล่านิทานเรื่องเจี๊ยกน้อยเลิกเกเรให้แก่เด็กอนุบาล2 เด็กๆสนใจฟังกันมากค่ะ เด็กก็นั่งฟังนิทานอย่างตั้งใจ มีเด็กบางคนสงสัยก็จะซักถามอยู่ตลอดค่ะและพอถามคำถามอะไรเด็กก็ช่วยกันตอบแสดงความคิดเห็น ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่เด็กสนใจฟังนิทานที่ตัวเองเล่า จากการเล่านิทานได้ให้คุณครูประเมินผลก็ต้องปรับปรุบเรื่องการพูดบอกชื่อผู้แต่งนิทานด้วยค่ะดิฉันจะนำสิ่งต้องปรับปรุงไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นต่อๆไปค่ะ